TREVENTUS Mechatronics GmbH

Treventus

Treventus: ScanRobot, Buchscanner

TREVENTUS Mechatronics GmbH е основана през февруари 2006 г., с помощта на Vienna University of Technology.
Младата Фирма се занимава с разработването, производството и маркетинга на автоматизирани решения за масова дигитализация на подвързани документи (книги, брошури и т.н.) и вече е получила няколко награди за своите технологични иновации в тази област.
Флагманът на TREVENTUS е патентования скенер ScanRobot® , които промени фундаментално дигитализацията на книги.
През 2008 г. беше представена версия на скенера ScanRobot® SR301.
През 2010-2011 г. беше пусната в продажба втората генерация роботизирани скенери - ScanRobot® 2.0 MDS.
До момента TREVENTUS е инсталирала успешно ScanRobot® системи в повече от 60 страни по света, което я превръща в европейски лидер в автоматизираните решения за сканиране на книги.
В момента TREVENTUS работи активно, за по-нататъшно разработване на продукти и подобрения в областта на дигитализацията.

История

2005 Регистриране на патент на концепцията за ScanRobot®
2006 Основаване на TREVENTUS Mechatronics GmbH с помощтта на Vienna University of Technology
2007 Носител на европейската ICT Grand Prize за иновации
2008 Начало на серийно производство, маркетинг и продажби на автоматизирания скенер ScanRobot® SR301
2010-2011 Начало на серийно производство, маркетинг и продажби на втора генерация на автоматизирания скенер - ScanRobot® 2.0 MDS