Софтуер за управление на дигитализацията ScanFlow™

Решение за центрове за дигитализация - цялостна организация и оптимизация на процеса на дигитализация

Основна цел

1. Да получим дигитално копие на книгата във възможно най завършен вид
    a. изображения с описания
    b. мета данни
2. Да направим процесът на саканиране възможно най ефективен
    a. да организираме работния процес (персонал, логиситка, обработка)
    b. да интегрираме техническите средства (скенер, работни станции, сървер)
    c. да организираме съхраняването на копията
    d. да организираме потока на данни и файлове
    e. да организираме обработката на изображенията и контрола на качеството
    f. да наблюдаваме цялостния процес

Вход на системата

  • ScanRobot®
  • Скенери за книги (BookScanners - например Bookey)
  • DSLR камери (Canon, Nikon ...)
  • настолни (flatbed) скенери
  • Файлове (предварително сканирани)

Изход на системата

  • формати: jpg, jpg2000, tiff, tiff G4, png, gif, bmp, pdf/a, pdf (вкл. OCR layer), XML, doc, rtf, csv, plain text
  • Настройваем размер на файловете
  • Възможност за едновременно генериране на множество формати (за архив, за WEB, за отпечатване и т.н.)

Разпознаване на символи (OCR)
Разпознаване на символи за повече от 170 езика както и OCR за ноти


   Treventus