Проекти по дигитализация

Повече от 15 години Прима-Софт работи в областта на дигитализацията. Успешно са завършени и внедрени редица проекти.
 
През 2007 година два проекта, реализирани на базата на i-Lib получиха номинация за проект на годината на IDC: