Софтуер за сканиране и дигитализация ScanGate™

Функции и характеристики:

 • управление и контрол на скенера
 • контрол на качеството на сканиране  в реално време успоредно с процеса на сканиране
 • Поддръжка на разнообразни формати: jpg, jpg2000, tiff, tiff G4, png, gif, bmp, pdf/a, pdf (вкл. OCR layer), XML, doc, rtf, csv, plain text
  
 • управление на множество задачи за дигитализиране (важно при проекти за масова дигитализация)
 • възможност за включване на метаданни по време на сканиране
 • разнообразни функции по редактиране на сканираните страници
 •     - изрязване (croping)
      - Хоризонтиране (deskewing)
      - хомогенизиране на фона (background homogenization)
      - отстраняване на фона (background removing)
      - екстраполация на изображението (image extrapolation)
      - скриптове с последователности от команди (CLI scripts)
      - PDF инструменти (комбиниране и разделяне на PDF файлове и др.
      - конвертиране на формати
      - преоразмеряване (resizing)
      - настройка и адаптиране на яркостта и контраста
      - адаптиране на нивата (levels adaption)
      - размито маскиране (unsharp masking)
      - мощни средства за визуализация на метаданните (metadata viewer)
      - мощни средства за импортиране на съдържание
      - комбиниране на страници
      - разделяне на страници (page splitting)
 • автоматични и ръчни функции по последваща обработка
 • идентификация по баркод
 • импортинаране на външни данни и графики в сканирания материал
 • изход в XML
   Treventus